Senator @Kwiatkowski2011
💬 Jagna to osoba, która ze sportowym duchem walki, ale zgodnie z zasadami fair play będzie walczyć o polskie interesy i skutecznie nas reprezentować w Parlamencie Europejskim

Dziękuję za te słowa 👏

#wyborydoPE2024 #JagnadoPE #jagnaDlaLudzi

💬 Dzisiaj trwa dyskusja o przyszłości UE ! O Europę trzeba dbać !Tylko zjednoczona Europa jest silna.
UE jest naszym gwarantem bezpieczeństwa.
Kandyduję bo chcę walczyć o silną Europę, o mocną pozycję Polski w UE i o nasze prawa w tym prawa kobiet i osób z niepełnosprawnościami

4

Wczytaj więcej