Podsumowanie działań rządu na rzecz zapewnienia miejsc pracy w Polsce.