Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022

data rozpoczęcia sprawy: 

19 Październik, 2012

miejsce: 

Kraków

TAGI: 

Pani Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak wraz z prof. Szymonem Krasickim wystąpili z inicjatywą podjęcia starań o przyznanie Krakowowi roli gospodarza XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w roku 2022. Obie osoby są jednocześnie autorami koncepcji ZIO Kraków 2022.

Prezentacja ZIO Kraków 2022.pdf

 

W dniach 19-20 października 2012r. odbyło się spotkanie poświęcone Zimowym Igrzyskom Olimpijskim w 2022r,w czasie którego omówiono podjętą przez panią poseł Jagnę Marczułajtis-Walczak i prof. Szymona Krasickiego inicjatywę podjęcia starań o przyznanie Krakowowi roli gospodarza XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w roku 2022.

O tym pomyśle rozmawiano podczas spotkań kierownictwa Polskiego Komitetu Olimpijskiego na czele z prezesem Andrzejem Kraśnickim i sekretarzem generalnym Adamem Krzesińskim oraz Słowackiego Komitetu Olimpijskiego na czele z prezesem Frantiskiem Chmelarem i sekretarzem generalnym Jozefem Libą z Prezydentem Miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim, Marszałkiem Województwa Małopolskiego Markiem Sową oraz współtwórcami koncepcji „ZIO Kraków 2022” panią Jagną Marczułajtis-Walczak i panem Szymonem Krasickim. Podczas rozmów obecni byli również przedstawiciele Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i Prezydenta Republiki Słowackiej, członkowie Parlamentów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej, przedstawiciele Ministra Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Sportu, Kultury i Edukacji Republiki Słowackiej, Wojewoda Małopolski, burmistrzowie miast Zakopanego i Vysoke Tatry, prezesi Polskiego Związku Narciarskiego i Słowackiego Stowarzyszenia Narciarskiego oraz członkini Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Irena Szewińska.

Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że pomysł organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Polsce i na Słowacji, z Krakowem w roli Miasta–Gospodarza, jest bardzo interesujący i wart poważnego potraktowania.

Przekonani są o tym m.in. sygnatariusze listu intencyjnego w sprawie podjęcia starań o przyznanie Krakowowi roli Miasta-Gospodarza XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w roku 2022. List podpisali dziś (20 października 2012 roku, sobota) Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki oraz Prezes Słowackiego Komitetu Olimpijskiego Frantisek Chmelar.

Podpisany został również list do Premiera Donalda Tuska, w którym znalazły się informacje o podjętej inicjatywie, która jest wyrazem wspólnej woli władz samorządowych regionu, parlamentarzystów ziemi małopolskiej oraz środowisk naukowych i sportowych. Sygnatariuszami listu są Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Przewodnicząca Komitetu Aplikacji ZIO Kraków 2022 Jagna Marczułajtis-Walczak, Przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Ireneusz Raś, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider oraz współautor koncepcji ZIO Kraków 2022 Szymon Krasicki.

Uczestnicy spotkania postanowili, że będą wspólnie kontynuować prace studyjne nad projektem kandydatury, a o ich przebiegu na bieżąco będą informować rządy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Republiki Słowackiej. W tym celu został powołany Komitet Aplikacji ZIO Kraków 2022 pod przewodnictwem pani Jagny Marczułajtis-Walczak.