Założenia programu "Inwestycje Polskie"

Minister finansów Jacek Rostowski oraz minister skarbu Mikołaj Budzanowski omówili źródła finansowania propozycji przedstawionych przez premiera w tzw. II expose oraz przedstawili założenia programu „Inwestycje Polskie”.

Duże projekty infrastrukturalne, gwarancje dla małych i średnich przedsiębiorców oraz mechanizm działania programu „Inwestycje Polskie” - wyliczenia tych przedsięwzięć przedstawili ministrowie finansów i skarbu, Jacek Rostowski i Mikołaj Budzanowski. - Nasza wizja oparta jest na środkach z UE, aktywizacji aktywów spółek Skarbu Państwa, pieniądzach samorządowych oraz środkach sektora prywatnego i zagranicznego - zaznaczył minister Jacek Rostowski.

plik: