Wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych technologii
Kraków, Park Life Science
środa, Wrzesień 17, 2014

Zostałam zaproszona na posiedzenie Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, które odbyło się 17 września br. w krakowskiej siedzibie Parku Life Science.  To wyjazdowe posiedzenie Komisji dotyczyło nowych technologii, o których mowa w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego oraz wsparcia i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w związku z założeniami krajowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Swoją prezentację przedstawił Marszałek naszego województwa, Marek Sowa. Mówił o silnej pozycji Małopolski jako ośrodka gospodarczego, ale także jako miejsca intensywnie się rozwijającego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zakłada obszerny pakiet proponowanych działań, które mają zapewnić harmonijny rozwój całego województwa. Budżet Programu to ponad 2 800 mln euro.

Ponad 250 mln EUR zostanie przeznaczonych na infrastrukturę B+R w jednostkach naukowych oraz na działalność B+R przedsiębiorstw i współpracę z sektorem badawczym. Jest to niewątpliwie niesamowita szansa dla Małopolski na stworzenie ośrodków badawczych wyróżniających się na arenie międzynarodowej. Nasze województwo, jak mało który region Polski, posiada bardzo dobre zaplecze naukowe, krakowskie uczelnie kształcą wybitnych naukowców, a teraz będziemy mogli zapewnić im jeszcze lepsze warunki do pracy i rozwoju w nowoczesnych siedzibach. Atrakcyjność Województwa Małopolskiego dla zagranicznych inwestorów również się zwiększy, chociaż już teraz Małopolska jest oceniana na tym polu bardzo dobrze, a liczba zagranicznych inwestycji stale rośnie.