Ubezpieczenia NNW w szkole - sprawdź kiedy i czy musisz ubezpieczać dziecko
Warszawa,
środa, Październik 22, 2014

W dniu dzisiejszym pan Tadeusz Sławecki z Ministerstwa Edukacji Narodowej w odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla dzieci i młodzieży na terenie szkoły, podkreślił, że ubezpieczenie to jest DOBROWOLNE.

"Żądanie przez dyrektorów szkół, placówek od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od NNW bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły, jak również żądanie jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubepzieczeń jest niedopuszczalną praktyką. Nie jest prawdą, że dziecko nie będzie mogło wziąć udziału w wycieczce szkolnej, obozie czy imprezie szkolnej". To rodzic decyduję, czy chce dodatkowo ubezpieczyć i ubiegać się o dodatkowe ubezpieczenie za pośrednictwem szkoły.

Link do wystapienia: http://videosejm.pl/index/movie/hash/685d0180df300039580e58f861cd7aa1