Spotkanie z Młodymi Demokratami
Kraków
czwartek, Maj 16, 2013

W dniu 16 maja 2013r. o godzinie 18.00 z inicjatywy poseł Jagny Marczułajtis - Walczak przy współpracy Stowarzyszenia Młodych Demokratów oraz regionalnych struktur PO doszło do spotkania z Marszałek Sejmu panią Ewą Kopacz.  Nieformalne spotkanie w kameralnym gronie odbyło się na jednej z barek zacumowanych na Wiśle nieopodal Wawelu.

Pani marszałek podzieliła się z zebranymi swoją refleksją na temat bieżącej działalności rządu, wpływu mediów na kształtowanie opinii publicznej oraz przybliżyła swój pogląd na temat władzy, jako środka prowadzącego do określonego celu, a nie celu samego w sobie.

Niejednokrotnie marszałek podkreślała jak ważni jej zdaniem  dla przyszłości Polski są młodzi ludzie.  Według niej ogromnym atutem wszystkich młodych ludzi jest zapał, chęć do pracy, głowa pełna pomysłów oraz nowe, świeże spojrzenie na pewne sprawy. Pani marszałek Ewa Kopacz życzyła także  wszystkim zgromadzonym sił, wytrwałości, uporu w dążeniu do wyznaczonego celu, jak również determinacji.

W trakcie spotkania podjęto również temat Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Prezes Młodych Demokratów złożył na ręce pani marszałek oraz poseł Jagny Marczułajtis – Walczak - Przewodniczącej Komitetu Aplikacyjnego, Uchwałę Zjazdu Regionu Małopolskiego Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” popierającą starania Krakowa o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku.

W dalszej części spotkania Młodzi Demokraci wymienili poglądy z Marszałek Sejmu na temat parytetów dla kobiet, kłopotów związanych z przygotowywaniem nowych ustaw, zmian legislacyjnych, wspólnie zastanawiali się nad rolą i znaczeniem opozycji. Zebrani  uczestniczy podzielili się również swoją opinią na temat Zimowych Igrzysk Olimpijskich.