Rada Krajowa PO - zatwierdzenie list kandydatów w wyborach do Sejmu