Konkurs "Wiedzy o sejmie" w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14
Kraków
piątek, Kwiecień 17, 2015

Uczniowie Gimnazjum nr 36 oraz XXX Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w "Konkursie wiedzy o Sejmie" zorganizowanym przeze mnie wspólnie z wszechnicą Sejmową. Konkurs odbył się pod patronatem honorowym Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego.

Uczestnicy mieli okazję posłuchać bardzo ciekawego wykładu dotyczącego architektury i historii Sejmu, a także trybu ustawodawczego.

Następnie uczestnicy zmierzyli się z testem obejmującym zagadnienia z zakresu współczesności polskiego parlamentaryzmu, zadań i funkcji Sejmu i Senatu oraz trybu ustawodawczego.

Dziękuję za pomoc dyrekcji, gronu pedagogicznemu poszczególnych szkół oraz Forum Rad Rodziców