Konkurs "Wiedzy o Sejmie" w Gimnazjum Sporotwym nr 76
Kraków
czwartek, Kwiecień 16, 2015

Uczniowie Gimnazjum Sportowego nr 76 wzięli udział w "Konkursie wiedzy o Sejmie" zorganizowanym przeze mnie wspólnie z wszechnicą Sejmową. Konkurs odbył się pod patronatem honorowym Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego. Uczestnicy mieli okazję posłuchać bardzo ciekawego wykładu dotyczącego architektury i historii Sejmu, a także trybu ustawodawczego.
Następnie uczestnicy zmierzyli się z testem obejmującym zagadnienia z zakresu współczesności polskiego parlamentaryzmu, zadań i funkcji Sejmu i Senatu oraz trybu ustawodawczego.
Dziękuję za pomoc dyrekcji, gronu pedagogicznemu poszczególnych szkół oraz Forum Rad Rodziców