Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytet Rolniczy
Kraków, Uniwersytet Rolniczy
czwartek, Październik 2, 2014

W dniu dzisiejszym odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
W swoim wystąpieniu inaguracyjnym JM Rektor prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady podkreśłił, że nowoczesne rolnictwo jest ważną gałęzią gospodarki.
Uroczystość była także do wręczenia odznaczeń państwowych dla pracowników Uniwersytetu Rolniczego przez ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Natomiast wykład inauguracyjny wygłosił minister pracy polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, który wskazał, że poszerzanie i wzboganie kapitału ludzkiego ma miejsce dzięki szkolnictwu wyższemu. Oferta dydaktyczna uczelni powinna być atrakcyjna i konkurencyjna, dostosowana do tendencji panujących na rynku pracy. Dlatego też kształcenie musi być przede wszystkim praktyczne, pozwalające studentom na zdobywanie umiejętności, które po ukończeniu studiów będą mogli wykorzystać w swoim życiu zawodowym. Zwrócił także uwagę, że rynek edukacyjny powinien być innowacyjny, stąd też duża część środków europejskich zaplanowanych na okres 2014-2020 skierowana jest na badania i działania innowacyjne.  
Na koniec swojego wystąpienia minister pracy i polityki społecznej przytoczył rozmowę Tadeusza Mazowieckiego z Władysławem Frasyniukiem.
"Władysław Frasyniuk: Tadeuszu, trzeba być twardym.
Tadeusz Mazowiecki: "Władek, wszyscy udają twardzieli, a trzeba być mądrym". 
Pan minister Kosiniak-Kamysz właśnie mądrości życzył wszystkim zgromadzonym.