Wniosek do NIK o przeprowadzenie kontroli doraźnej w Centrum Kompetencyjnym Rozliczeń w Bydgoszczy

data rozpoczęcia sprawy: 

14 Kwiecień, 2021

miejsce: 

Kraków

TAGI: 

W związku z art. 2, 3, 5 oraz 6 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1200) wnoszę o przeprowadzenie doraźnej kontroli
w Centrum Kompetencyjnym Rozliczeń w Bydgoszczy oraz w innych podmiotach, które w związku z informacjami uzyskanymi w wyniku kontroli mogą mieć związek z przedmiotową sprawą.
Treść wniosku: 2021-04-14-wniosek o kontrolę NIK_1%.pdf