Subwencja oświatowa dla dzieci niepełnosprawnych

data rozpoczęcia sprawy: 

26 Styczeń, 2013

TAGI: 

Na początku roku pani poseł Jagna Marczułąjtis-Walczak po interwnecjach ze strony rodziców dzieci niepełnosprawnych wystosowała pismo do Pani Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w sprawie zmiany przepisów przyznających subwencję oświatową gminie na uczniów niepełnosprawnych.

Interpelacja Minister Edukacji -subwencja oświatowa.pdf

Poniżej odpowiedzi z Mnisterstwa Edukacji Narodowej

odp. na interpelację - subwencja oświatowa.pdf