Stan realizacji naważniejszych zadań z expose premiera Donalda Tuska

Poniżej publikujemy raport opracowany przez Centrum Informacyjne Rządu (CIR) dotyczący stanu realizacji
najważniejszych zadań z expose premiera Donalda Tuska na dzień 9 października 2012 r

Dobra organizacja polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Dobra organizacja Euro 2012.

Ustawy przyjęte przez rząd, które weszły w życie

    Wprowadzenie składki zdrowotnej dla rolników – 1 lutego 2012 r.
    Podwyższenie składki rentowej po stronie pracodawcy o 2 punkty proc. – 1 lutego 2012 r.
    Zmiana systemu waloryzacji emerytur i rent – 1 marca 2012 r.
    Uszczelnienie tzw. podatku belki – 31 marca 2012 r.
    Podatek od miedzi i srebra – 18 kwietnia 2012 r.
    Podwyżka 300 zł dla mundurowych– 1 lipca 2012 r.

Ustawy przyjęte przez rząd, które oczekują na wejście w życie

    Podwyższanie i zrównywanie wieku emerytalnego – 1 stycznia 2013 r.
    Zmiany w zakresie emerytur służb mundurowych – 1 stycznia 2013 r.

Projekty przyjęte przez rząd, znajdujące się w parlamencie

    Podwyższenie o 50 proc. ulgi prorodzinnej, likwidacja ulgi na Internet, zmiany w umowach autorskich.
    Zmiany w „becikowym”.
    Uchylenie dostępu do zawodów regulowanych.

Projekty przyjęte przez rząd

    Przyspieszenie postępowania sądowego

Projekty przed przyjęciem przez rząd (trwają prace)

    Ułatwienia w pozwoleniu na budowę
    Eksploatacja gazu łupkowego
    Zmiany dotyczące Funduszu Kościelnego
    Zmiany dotyczące rachunkowości dla rolników, zmiany w KRUS
    Zmiany dotyczące emerytur górniczych

plik: