REFORMA EMERYTALNA

REFORMA EMERYTALNA

Dlaczego reforma jest potrzebna?

1)    rośnie długość życia w Polsce – Polacy żyją dłużej, ale dłużej się ucząc i wcześniej odchodząc na emeryturę, odprowadzamy mniej składek, a uzbierany kapitał rozkłada się na dłuższy okres, obniżając nasze emerytury.
2)    spada liczba osób w wieku produkcyjnym – Bez reformy zabraknie rąk do pracy. Proporcje liczby osób  pracujących do niepracujących, zmienią się tak, że dzisiejszy system emerytalny nie będzie w stanie chronić ludzi starszych i przestanie spełniać swoje zadania.
3)    w całej Europie podwyższany jest wiek emerytalny – nasze społeczeństwo się starzeje i problem ten dotyczy całej Europy, dlatego kraje UE podwyższają lub planują podwyższenie wieku emerytalnego np.  w 2040 roku w Danii kobiety będą pracować do 70. roku życia.
4)    bolesne alternatywy - Alternatywą dla wydłużenia okresu pracy, pozwalającą uzyskać podobną wysokość świadczeń, pozostaje np. wzrost VAT do 31%  lub podniesienie składki emerytalnej z 19,52 do 30 proc.
5)    Wzrośnie wysokość emerytur - dzięki reformie emerytury będą wyższe średnio o 45 proc., bo pracując dłużej, odłożymy więcej składek emerytalnych.
6)    Przywracanie sprawiedliwości społecznej - chcemy, aby zmiany dotyczyły wszystkich, dlatego dłużej pracować będą także służby mundurowe (m.in. policjanci i żołnierze), rolnicy, sędziowie i prokuratorzy. Zmiany systemowe obejmą także duchownych.

Na czym polega reforma?

1.    Podniesienie wieku emerytalnego - Podniesienie wieku emerytalnego odbędzie się stopniowo – począwszy od 2013 roku, będzie on podnoszony co 4 miesiące o 1 miesiąc. Dzięki temu wszyscy będziemy mieli czas, by dostosować się do planowanych zmian. Poziom 67 lat dla mężczyzn zostanie osiągnięty w 2020 roku, a dla kobiet w 2040.

Emerytury częściowe
Prawo do emerytury częściowej mieliby:
•    kobieta w wieku co najmniej 62 lat, posiadająca minimum 35-letni staż ubezpieczeniowy,
•    mężczyzna w wieku co najmniej 65 lat, przy minimum 40-letnim stażu ubezpieczeniowym.

Warto jednak pamiętać, iż skorzystanie z emerytury częściowej będzie miało wpływ na wysokość emerytury wypłacanej po 67. roku życia: będzie ona niższa niż wypłacana przy przejściu na normalnych zasadach.

2.    Ograniczenie szczególnych uprawnień

a)    SŁUŻBY MUNDUROWE - przedstawiciele służb mundurowych nabędą prawo do emerytury po łącznym spełnieniu dwóch warunków: wieku (min. 55 lat) oraz stażu służby (min. 25 lat, teraz 15).
b)    SĘDZIOWIE I PROKURATORZY – wcześniejsze przejście w stan spoczynku miałoby dotyczyć tylko tych sędziów i prokuratorów, którzy wiek 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) osiągną do 31 grudnia 2017 r. Po tej dacie będą przechodzić w stan spoczynku w wieku 67 lat.
c)    ROLNICY -  z wcześniejszego przejścia na emeryturę mogliby skorzystać jedynie ci rolnicy, którzy wiek 55 lat(kobiety) , 60 lat (mężczyźni) osiągną do 31 grudnia 2017 r. Po tej dacie będą przechodzić na emeryturę po osiągnięciu tego samego wieku emerytalnego co w systemie powszechnym.
d)    DUCHOWNI - likwidacja Funduszu Kościelnego. Kościoły i związki wyznaniowe samodzielnie zapłacą składki ubezpieczeniowe. Każdy obywatel będzie mógł przeznaczyć 0,3 proc. należnego podatku rocznego na realizację misji kościołów i związków wyznaniowych (szacowane wpływy z tego tytułu – 100 mln zł). Nowy system mógłby zacząć funkcjonować od początku 2013 roku.