Program "Jeżdżę z głową"

data rozpoczęcia sprawy: 

5 Styczeń, 2012

miejsce: 

Małopolska

TAGI: 

W styczniu 2011r.  będąc radną Sejmiku Województwa Małopolskiego, pani poseł stworzyła program "Jeżdżę z głową". 

Przedsięwzięcie ma na celu promować region Małopolski jako miejsca przyjaznego dla sportów zimowych i rekreacji, upowszechniać bezpieczeństwo na stokach narciarskich, jazdę w kasku oraz edukację ekologiczną. Jest on skierowany do uczniów III klas szkół podstawowych, nie umiejących jeździć/biegać na nartach/snowboardzie, dla których zostaną zorganizowane kursy nauki jazdy na nartach/snowboardzie oraz nartach biegowych w formie:  7-dniowego wyjazdu tzw. „białej szkoły” oraz 8 jednodniowych weekendowych wyjazdów.

Obecnie Pani poseł chce zachęcić Ministerstwo Sportu i Turystyki do współpracy przy realizacji programu "Jeżdżę z głową" na skalę krajową.

Prezentacja porgramu "Jeżdzę z głową"