Parlamentarny Zespół Olimpijski

W dniu 26 lipca 2012r. został powołany Parlamentarny Zespół Olimpijski, który  m.in. będzie podejmował działania służące rozwojowi i promocji sportu, kultury fizycznej oraz wszelkiej aktywności ruchowej wraz ze wskazywaniem na konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących projektów ustaw i uchwał w powyższych sprawach.

plik: