Oświadczenie Komitetu Konkursowego Kraków 2022 w sprawie artykułu z dnia 24.02.2014 w tygodniku Newsweek pt. Olimpijska Wioska Kraków

data wydarzenia: 

24 luty, 2014

Oświadczenie Komitetu Konkursowego Kraków 2022 w sprawie artykułu z dnia 24.02.2014 w tygodniku Newsweek pt. Olimpijska Wioska Kraków.

W związku publikacją w tygodniku Newsweek pragniemy odnieść się do artykułu autorstwa Pana Wojciecha Cieśli, opublikowanego w magazynie.

Pragniemy poinformować, że Pan Redaktor przysłał swoje pytania droga mailową i otrzymał pełne i szczegółowe, wyczerpujące opracowanie odpowiedzi na pytania zadane Komitetowi Konkursowemu Kraków 2022. Forma, w jakiej z nich skorzystał jest w naszym przekonaniu jego własną i subiektywną interpretacją przesłanych przez Komitet odpowiedzi. W artykule znajdują się też informacje nieprawdziwe.

Pragniemy odnieść się do kilku kluczowych kwestii artykułu. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nimi.

1/ Działalność Komitetu Konkursowego Kraków 2022

Komitet Konkursowy Kraków 2022 został powołany przez Miasto Kraków, Miasto Zakopane i Województwo Małopolskie, a członkami tego stowarzyszenia od grudnia 2013 roku są również: Gmina Kościelisko i Miasto Oświęcim. Projekt starań o ZIO 2022 jest wielozadaniowy i wieloetapowy, dlatego wymaga koordynacji właśnie takiej jednostki. Jednocześnie MKOl wymaga, aby powstało tzw. „bid committee” i Stowarzyszenie jest właśnie takim liderem Projektu.

Jako jednostka Samorządu terytorialnego, która działa w oparciu o Ustawę o stowarzyszeniach, gospodarując środkami podlegamy ustawie o finansach publicznych. Nasze działania (zgodnie z ustawą i wymogami MKOl), są transparentne, powołany został biegły rewident, działa też komisja rewizyjna.

Ws. zatrudnienia pracowników Komitetu: wg. Ustawy o Prawie Zamówień Publicznych, art. 4, pkt 4: "Ustawy nie stosuje się do umów w zakresie prawa pracy."

2/Działalność firmy Event Knowledge Services

Firma Event Knowledge Services nie straciła mandatu do występowania w przetargach na takie zlecenia. Działa zgodnie z prawem i zgodnie z prawem wygrała przetarg. Nie ma podstaw ani powodów, aby eliminować ją z rynku. Firma EKS musiała spełnić wymogi zawarte w Prawie Zamówień Publicznych (m.in. przedstawić zaświadczenia o niekaralności członków zarządu i to zrobiła). Komisja przetargowa zgodnie z w/w ustawą swojej oceny dokonywała w oparciu o złożoną przez oferenta ofertę zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. W związku ze spełnieniem przez firmę EKS wszelkich wymogów formalnych związanych z procesem ubieganie się o doradztwo dla Krakowa w kwestii ZIO, nie komentujemy rzekomego zamieszania firmy w skandal korupcyjny w Indiach.

3/  Koncert PKOl i Stowarzyszenia im. L. van Beethovena w Soczi

Nieprawdą jest, że Koncert, który odbył się w Zimowym Teatrze w dniu 9.02. zorganizowało Miasto Kraków. Zorganizowały go Polski Komitet Olimpijski i Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, Honorowym Patronatem koncert objęła  Małżonka Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pani Anna Komorowska. Koncert był organizowany w ramach tzw. Kulturalnej olimpiady, czyli wydarzeń towarzyszących ZIO w Soczi (spośród wszystkich krajów uczestniczących w ZIO tylko kilka organizuje takie uroczystości). Była to okazja nie tylko do promocji Polski w Rosji, ale także promocji Krakowa jako Miasta Aplikującego. Komitet Konkursowy Kraków 2022 skorzystał z jedynej zaakceptowanej przez MKOl możliwości promocji Krakowa jako miasta Aplikującego na koncercie, czyli zorganizowania wystawy o powierzchni nie większej niż 20m2.

Nie ponieśliśmy kosztów związanych z jej transportem, bowiem poleciała do Soczi frachtem PKOl.

Nieprawdą jest, aby sama Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak ją rozstawiała, bowiem wykonali to inni uczestnicy programu obserwacyjnego w Soczi.

4/ Delegacja Krakowa w Soczi

Głównym celem wyjazdu do Soczi było uczestniczenie w programie obserwacyjnym dla miast aplikujących, w którym każdego dnia, od rana do późnego popołudnia, odbywały się warsztaty dotyczące wszystkich kwestii związanych z organizacją ZIO, m.in. logistyki, transportu, wolontariatu, relacji sponsorskich, bezpieczeństwa. Otwarta promocja Krakowa nie była w Soczi możliwa wg Rules of Conduct – zasad MKOl, do których wszystkie miasta aplikujące i kandydackie są zobowiązane się stosować. Jedyną możliwością prezentacji Krakowa na miejscu była konferencja prasowa, która nie odbyła się ze względu na wyjazd Pani Poseł z Soczi po informacji o śmierci jej Ojca.

5/ Produkcja klipu promocyjnego

Reżyser klipu został wybrany przez firmę zajmującą się kompleksową realizacją spotu tj. Alvernia Studios. Zaproponowany reżyser to p. Bartek Cierlica http://cierlica.pl/#/home  - jeden z najwybitniejszych reżyserów zajmujących się filmami reklamowymi. Alvernia Studios została wybrana do realizacji spotów zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art.4, ust. 3 lit. g), a o wyborze Alveria Studios zadecydowały jej bezkonkurencyjne możliwości techniczne i profesjonalizm.