Materiały z konferencji Ministra Spraw Wewnetrznych Jacka Cichockiego oraz Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka

W dniu 22 października 2012r. odbyą się konferencja prasowa Ministra Spraw Wewnetrznych Jacka Cichockiego oraz Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka.

Pan Minister Spraw Wewnętrzych zwrócił uwagę na doświadczenie zdobyte przy organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Przedstawił także trzy priorytety realizowane przez MSW:

· nowa polityka migracyjna,

· nowe rozwiązania w zakresie poszukiwań osób zaginionych,

· reforma zwolnień lekarskich służb mundurowych

Z kolei Szef resortu obrony przestawił zrealizowane priorytety, które obejmują m.in.: przyznanie wszystkim żołnierzom podwyżki, podniesienie najlepszym żołnierzom dodatku motywacyjnego, wprowadzenie ustawy o weteranach oraz uregulowanie kwestii zadośćuczynień dla rodzin żołnierzy poległych na misjach. Siemoniak przypomniał, że od 1 stycznia przyszłego roku, nowo przyjmowani funkcjonariusze służb mundurowych będą podlegali nowym zasadom emerytalnym: minimalny wiek - 55 lat, minimalny staż pracy - 25 lat.

Minister obrony narodowej podkreślił, że radykalnej przebudowie uległ segment, który w resorcie jest związany z kontrolą bezpieczeństwa lotów. Zgodnie z wnioskami rządu do prezydenta następuje istotne zmniejszenie polskiego kontyngentu w Afganistanie, ponieważ misja przekształca się w szkoleniową i stabilizacyjną, a od października przyszłego roku w szkoleniową. Ponadto zapewnił, że w roku 2014 misja się zakończy.

plik: