Materiał z konferencji Premiera, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Środowiska dotycząca wydobycia gazu łupkowego