Materiał z konferencji Minister Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Materiał z konferencji minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej oraz ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka.
 

plik: