Maeriały z konferencji prasowej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniu 21 października odbyła się konferencja prasował Pani Minister Barbary Kudryckiej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

plik: