Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 26 października odbyła się konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba podkreślił, że celem Polski w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jest uzyskanie średniej płatności unijnej na jeden hektar w wysokości 265 euro.

Mówiąc o rozwoju rolnictwa w ostatnich latach, minister podkreślił, że żaden dział gospodarki nie ma tak dużej nadwyżki w handlu międzynarodowym jak rolnictwo. - Nasz kraj jest m.in. największym w Europie, a trzecim na świecie producentem jabłek, drugim w UE producentem żyta i trzecim unijnym producentem cukru - powiedział minister.

Stanisław Kalemba przypomniał, że w latach 2007-2011 produkcja polskiego rolnictwa wzrosła o 21 proc. Stało się tak dzięki m.in. 55 tys. projektów inwestycyjnych zrealizowanych w tym dziale gospodarki.

Dalszemu rozwojowi produkcji rolniczej służyć będzie sprzedaż rolnikom gruntów z zasobów państwowych. Minister zapowiedział, że w tym roku sprzedanych zostanie ok. 120 tys. ha.