Interwencja w sprawie usunięcia nielegalnych odpadów na terenie byłej Rafinerii Nafty "Glimar" w Gorlicach

data rozpoczęcia sprawy: 

6 Lipiec, 2020

miejsce: 

Gorlice

TAGI: 

 
W ostatnim czasie do mojego biura zwrócił się Zarząd Powiatu Gorlickiego z prośbą o wsparcie działań podejmowanych przez Burmistrza Miasta Gorlice oraz radnych Powiatu Gorlickiego w celu usunięcia nielegalnie zgromadzonych odpadów niebezpiecznych na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar”.
Władze Gminy jak i mieszkańcy są zaniepokojeni znajdującymi się tam niebezpiecznymi setkami ton odpadów, które umieszczone są w skorodowanych zbiornikach i stanowią prawdziwą „bombę ekologiczną”, która może doprowadzić do szkód w środowisku na olbrzymią skałę i zagrozić zdrowiu i życiu wielu tysięcy zarówno z terenu powiatu gorlickiego jak i poza jego granicami.
Dlatego Władze Miasta zwrócili się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o wsparcie finansowe w kwocie 40 mln zł. Z informacji jakie otrzymałam wniosek został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym. Brak jest jednak informacji o dalszych losach wniosku.
W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji na jakim dalszym etapie jest wniosek i jaka będzie decyzja w sprawie dotacji.
Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.
Wystosowałam dwie interwencje w tej sprawie:
1. Do Dominika Bąka - p.o. Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2020-07-06 Narodowy fundusz Ochrony srodowiska_odpady Rafineria Glimar.pdf
2. Piotra Ćwika - Wojewody Małopolskiego 2020-07-06 Wojewoda Małopolski_ Rafineria Glimar.pdf