Interwencja w sprawie planów budowy spalarni śmieci w Gminie Szaflary

data rozpoczęcia sprawy: 

3 luty, 2020

miejsce: 

Szaflary

TAGI: 

W związdu z dużym zainteresowaniem mieszkańców Szaflar sprawą planowanej budowy spalarni śmieci na terenie gminy, wysłałam pismo do Wójta Gminy Rafała Szkaradzińskiego w nieniejszej sprawie.
Treśc pisma: 2020-02-03 Wojt Gminy Szaflary_spalarnia śmieci.pdf
Szanowny Pan
Rafał Szkaradziński
Wójt Gminy Szaflary
 
W zeszłym tygodniu na Sesji Rady Gminy Szaflary miała być omawiana uchwała wyrażenia akceptacji na podjęcie działań w zakresie realizacji przedsięwzięć dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, w tym na podjęcie działań zmierzających do powstania na terenie Gminy Szaflary instalacji termicznego przekształcania odpadów. Została ona zdjęta
z porządku obrad głosami radnych. Wielu mieszkańców wyraża jednak zaniepokojenie budową spalarni śmieci w gminie i proszą o zainteresowanie się sprawą.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Gdzie planowane jest ulokowanie inwestycji?
  2. Czy dysponują Państwo ekspertyzami odnośnie wpływu planowanej spalarni śmieci i na środowisko i powietrze?
  3. Jaki jest koszt przewidywanej inwestycji i czy są przenalizowane źródła finansowania?
  4. Czy planowane są spotkania konsultacyjne z mieszkańcami gminy? Jeśli tak to gdzie będą publikowane ogłoszenia o planowanych spotkaniach?
  5. Czy posiadają Państwo ekspertyzy zawierające argumenty za lub przeciw budową spalarni śmieci w gminie Szaflary?
  6. Jeśli nie zostanie wybudowana spalarnia śmieci to gdzie będą składowane odpady i na jaki czas starczy miejsca na nie?

 
 Z poważaniem
Jagna Marczulajtis-Walczak
Poseł na Sejm RP