Interwencja w sprawie likwidacji Ośrodka Przeszczepiania Nerek w Krakowskim Szpitali Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie

data rozpoczęcia sprawy: 

6 Lipiec, 2020

miejsce: 

Kraków

TAGI: 

Szanowny Pan
Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego
 
W ostatnim czasie do mojego biura zwrócili się  z prośbą o interwencję, zaniepokojeni pacjenci Ośrodka Przeszczepiania Nerek w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie w związku z jego likwidacją. Pacjenci zostali poinformowani, że dotychczasowe funkcje Szpitala Jana Pawła II w Krakowie w zakresie transplantologii nerek przejmie Szpital Uniwersytecki w Krakowie.  
Pacjenci jednak obawiają się, że powyższe zapowiedzi nie zostaną spełnione. Zwłaszcza, że Szpital Uniwersytecki w Krakowie z roku na rok wykonuje coraz mniej przeszczepów nerek. Jak pokazują dane, w roku 2013 wykonano 80 przeszczepów nerek, to jednak w roku 2018 było już tylko 28. Natomiast w ośrodku transplantologii nerek w szpitalu Jana Pawła II program przeszczepiania nerek  się rozwijał i cieszył się dużym zaufaniem pozytywnymi opiniami wśród pacjentów. 
Likwidacja oddziału przeszczepiania nerek w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie stanowi realne zagrożenie dla życia pacjentów w Krakowie i Małopolsce oraz ograniczy dostępność tej formy leczenia i powrotu do normalnego życia bez konieczności dializowania. Warto przypomnieć, że w  ostatnim półroczu w centrum Krakowa zostały zamknięte dwie stacje dializ (przy ul. Kopernika 15 i Kieleckiej 7 ) w sumie posiadające 49 stanowisk dializacyjnych, a w zamian otwarta została jedna w stacja dializ przy Szpitalu Uniwersyteckim w Prokocimiu wyposażona jedynie w 22 stanowiska. W wyniku tego zabiegu z powodu niedostatecznej ilości stanowisk dializacyjnych, pacjenci są dializowani na 4 zmiany, (czwarta zmiana w godzinach nocnych tj. od 22.00 do 2.00 w nocy). Dla ciężko chorych ludzi stanowi to szczególne dodatkowe obciążenie. Został także zlikwidowany odział dla pacjentów po przeszczepach nerki w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przy ul. Kopernika 15c, gdzie byli leczeni pacjenci w razie różnych powikłań w trakcie funkcjonowania przeszczepu np. w razie odrzucania przeszczepionej nerki czy też w razie różnych infekcji zagrażających przeszczepowi.
W związku z tą sytuacją zwracam się z prośbą o ponowne przeanalizowanie sytuacji oraz zaproponowanie realnego rozwiązanie biorąc pod uwagę dobro pacjentów z Krakowa i Małopolski.  Proszę także o udzielenie informacji na następujące pytania:

  1. Czy na terenie Krakowa i Małopolski będzie kontynuacja programu przeszczepień nerek co najmniej na dotychczasowym poziomie tj. w ilości i o jakości jaka miała miejsce dotychczas w obu szpitalach tj. w Szpitalu Uniwersyteckim i Szpitalu im. Jana Pawła II;
  2. Czy zostanie zapewniona dostateczna opieka medyczna zarówno dla pacjentów przygotowywanych do przeszczepów nerek, w tym dla tzw. biorców trudnych jak i dla pacjentów po przeszczepieniu nerki?
  3. Czy zostanie zapewniona odpowiednia ilość lekarzy specjalistów chirurgów-transplantologów i nefrologów transplantologów do leczenia i opieki nad tymi pacjentami?
  4. Czy zostanie przeprowadzona sprawna procedura poinformowanie pacjentów gdzie i u kogo dalej mają być leczeni.

 
Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.
 
 Z poważaniem
Jagna Marczułajtis-Walczak
Poseł na Sejm RP
 
 
Do wiadomości:
Grzegorz Fitas - Dyrektor Szpitala
Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska – Dyrektor MOW NFZ
 
Treść pisma : 2020-07-02 -interwencja_Marszałek Kozłowski_przeszczep nerek.pdf