Interwencja do Państwowego gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie potoku Łostówka

data rozpoczęcia sprawy: 

25 Sierpień, 2021

miejsce: 

Mszana Dolna, Łostówka

TAGI: 

Podczas mibilnego dyżuru posleskiego w Mszanie Dolnej  zostałam poproszona o inbternwencję do Państwoweog gospdoarstwa Wonego Wody Polskie w sprawie potoku Łostówka i podjęcia działań zabezpieczających go przed wylaniem. 
W swoim piśmie zadałam następujące pytania:
1. Czy powyższa sprawa jest znana panu Prezesowi?
2. Jakie działania zamierzają Państwo podjąć w celu uregulowania potoku i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom?
3. Czy w najbliższych planach inwestycyjnych znajduje się uregulowanie ww. potoku?
Pełna treść pisma: 2021-08-25 wody Polskie_ potok Lostowka.pdf