Interwencja do Ministra Zdrowia w sprawie ustanowienia koronera w każdym powiecie

data rozpoczęcia sprawy: 

17 Marzec, 2020

Szanowny Pan
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia
 
Od listopada zeszłego roku trwają prace nad projektem ustawy o stwierdzeniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów, którego celem jest konieczność uregulowania tych zagadnień i wprowadzenie w każdym województwie tzw. „koronera”. Obecnie w związku
z wystąpieniem epidemii koronawirusa w Polsce i dużym zagrożeniem epidemiologicznym, kierownictwo ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) z mniejszych miejscowości wyraża duże zaniepokojenie obecną sytuacją, ponieważ brakuje podstawowych materiałów ochronnych (maseczki, rękawiczki, kombinezony), a bardzo dużo osób przychodzi o nich. Dodatkowo zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami osobami uprawionymi do wystawienia karty zgonu są lekarze.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy są podjęte jakieś kroki prawne dotyczące ustanowienia koronera
    w powiatach w związku z wystąpieniem koronowirusa?
  2. Czy przewidziane są dodatkowe procedury zabezpieczająco-ochronne dla lekarzy, którzy zostaną wezwani do stwierdzenia zgonu?
  3. Czy  rząd jest w stanie w trybie pilnym w związku z pandemią wprowadzić koronera do każdego powiatu ?

2020-03-17-interwencja_Ministerstwo Zdrowia_funkcja koronera (1).pdf