Interwencja do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie osób, którym skończyły się okresowe renty

data rozpoczęcia sprawy: 

1 Kwiecień, 2020

Szanowna  Pani
Marlena Maląg
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
W ostatnim czasie dzwonią do mojego biura poselskiego zaniepokojone osoby, którym skończyły się renty okresowe jeszcze w styczniu bądź w lutym bieżącego roku i  do tej pory nie otrzymały informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o terminie komisji lekarskiej. Osoby te nie wiedzą co robić dalej, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami złożyły wnioski o rentę na dalszy okres, ale do dnia dzisiejszego nie otrzymały informacji
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie otrzymują świadczeń finansowych z tego tytułu. Obecnie jak wiadomo obowiązuje stan epidemii, który spowodował, że ze względów bezpieczeństwa zostały odwołane wszelkie posiedzenia lekarzy orzeczników oraz komisji lekarskich ZUS  i nie wiadomo jak długo ta sytuacja będzie trwała.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy rząd podjął jakieś działania związane z rozwiązaniem zaistniałej sytuacji ?
  2. Czy w okresie „przejściowym” będą wypłacane świadczenia pieniężne, jeżeli tak to kiedy?
  3. Jakie działania podejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wobec tych spraw, który mimo upływu czasu nadal nie zostały podjęte ? Kiedy można spodziewać się odpowiedzi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

2020-04-01_Minister Pracy _ renty ZUS.pdf