Interpelacja w sprawie objęcia refundacją leku Briviact w leczeniu padaczki leoopornej u dzieci i sób poniżej 16 roku życia

data rozpoczęcia sprawy: 

27 Listopad, 2019

Zwróciłam się z interpelacją do Ministra Zdrowia w sprawie objęcia refundacją leku Brivict w leczeniu padaczki leoopornej u dzieci i sób poniżej 16 roku życia.

Padaczka jest najczęstszą chorobą neurologiczną. Ocenia się, że dotyczy około 1% populacji. W Polsce mamy więc 300-400 tysięcy osób dotkniętych tą chorobą, z tym, że większość to dzieci i osoby powyżej 65 roku życia. Należy zauważyć, że prawie dwie trzecie nowych przypadków padaczki stwierdza się u dzieci poniżej 16 roku życia. Za pomocą powszechnie dostępnych leków udaje się powstrzymać napady u około 70% chorych. U pozostałych 30% populacji rozwija się lekooporna postać padaczki. Osoby te wymagają specjalnego, indywidualnego traktowania i leczenia, gdyż padaczka jest chorobą heterogenną. Pomóc w tym mogą nowe, innowacyjne leki poszerzające spektrum możliwych terapii i bardzo oczekiwane przez chorych oraz rodziców chorych dzieci. Niestety, każdy nowy lek jest drogi i bez refundacji w zasadzie jest niedostępny ze względu na barierę cenową. Miesięczny koszt terapii takim lekiem w zależności od dawki i wieku może się kształtować w zakresie 500-1500 złotych, a należy wziąć pod uwagę fakt, że lekooporność wymaga zwykle stosowania politerapii, czyli przyjmowania nawet kilku leków przeciwpadaczkowych jednocześnie. Tym samym koszt terapii jest jeszcze wyższy.

Po kilku latach oczekiwania, petycjach pacjentów i lekarzy do różnych instytucji państwowych w końcu, od 1 września 2019 roku włączono do listy leków refundowanych lek BRIVIACT (brivaracetam), ale tylko w „terapii dodanej u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej”.  Na pewno sprawiło to ogromną radość osobom powyżej 16 roku życia i ich opiekunom, tym bardziej, że jest to pierwszy od ponad 5 lat innowacyjny lek przeciwpadaczkowy na liście leków refundowanych.  Niestety, ale pozostała część chorych, czyli dzieci w wieku 4-16 lat i ich rodzice, pozbawione zostały tego „luksusu” oraz szansy na życie bez napadów.
 

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na poniższe pytania, a mianowicie:

1.       Dlaczego nie objęto refundacją leku BRIVIACT zgodnie ze wskazaniem ChPL (w terapii wspomagającej w leczeniu napadów częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 4 lat z padaczką)?

2.       Czy planowane jest w najbliższym czasie poszerzenie wskazań do refundacji dla leku Briviact?

3.       Czy prowadzone są prace mające na celu objęcie refundacją, nieobjętych jeszcze nią leków zawierających: perampanel, sultiam, rufinamid?
treść interpelacji : 2019-11-26 Ministerstwo Zdrowia_refundacji leku Briviact w leczeniu padaczki lekoopornej.pdf