Interpelacja w sprawie objęcia opieką poradni żywieniowej dzieci na przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG)

data rozpoczęcia sprawy: 

10 Wrzesień, 2019

Interpecja do Ministra Zdrowia w sprawie objęcia opieką poradni żywieniowej dzieci na przezskórnej endoskopowej gastronomii (PEG)