Interpelacja w sprawie braku refundacji leków przyczynowych na mukowiscydozę, w tym Orkambi i Kalydeco

data rozpoczęcia sprawy: 

22 Listopad, 2019

miejsce: 

Warszawa

W ostatnim czasie otrzymuję sygnały od mieszkańców – rodziców dzieci chorych na mukowiscydozę o tym, że będące w trakcie procesu wnioskowania o refundację leki Orkambi i Kalydeco otrzymały negatywne rekomendacje Prezesa AOTMiT, co może w efekcie doprowadzić do wydania negatywnej decyzji refundacyjnej.
W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na poniższe pytania, a mianowicie:
 

  1. Czy prawdą jest, że w związku ze zmianami na liście leków refundowanych nadal na liście refundowanych leków nie będzie takich leków jak: Orkambi, Kalydeco?;

 

  1. Czy planowane są obecnie zmiany na liście leków refundowanych, i czy te plany obejmują przyjęcie do refundacji leków działających przyczynowo na mukowiscydozę, w tym: Orkambi, Kalydeco, a także kiedy taka zmiana jest planowana?;

 

  1. Czy w trakcie prac konsultacyjnych lub w toku prac nad listą leków refundowanych przedmiotem takich prac w sprawie nowej listy leków refundowanych, w szczególności w zakresie leków dot. mukowiscydozy, w tym leków pn. Orkambi, Kalydeco, brano pod uwagę to, że w wielu krajach na świecie leki te są już refundowane?;

 

  1. Czy Rząd RP, Ministerstwo Zdrowia, albo też inne instytucje pracują nad znowelizowaniem kryteriów, na podstawie których opiniowane są leki do ich umieszczenia na liście leków refundowanych, a jeśli tak to na jakim etapie są te prace, i ewentualnie kiedy te kryteria ulegną zmianie?

Treść interpelacji 2019-11-22 Ministerstwo Zdrowia_refundacja leków przyczynowych na mukowiscydozę.pdf