Interpelacja Do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie poszerzenia katalogu domow pomocy społecznej na przykładzie ośrodka Farma Życia w Więckowicach

data rozpoczęcia sprawy: 

19 Grudzień, 2019

miejsce: 

Warszawa

Szanowna Pani Minister
W ostatnim czasie docierają do mojego biura poselskiego informacje odnośnie podkrakowskiego ośrodka „Farma Życia” prowadzonego przez Fundację Wspólnota Nadziei
i problemów z jakimi się borykają. Fundacja jako jedyni w Polsce prowadzi w Więckowicach koło Krakowa ośrodek dla dorosłych niesamodzielnych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w którym świadczone są nie tylko usługi rehabilitacyjne, ale także całodobowe usługi bytowo-opiekuńcze. Niestety ze względu na nieuregulowane w ustawach zapisy, ciągle brakuje wystarczających środków finansowych na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Warto zauważyć, że osoby ze spektrum autyzmu wymagają intensywnego
i całodobowego wsparcia. Formalny miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 6280 zł, tyle co wynosi dofinasowanie ze strony MOPS w Krakowie.  Niestety realny koszt utrzymania jednego mieszkańca to kwota ok. 9 tysięcy złotych. W tej sytuacji konieczne jest dodatkowe dofinansowanie z budżetu państwa. Niestety obecnie brakuje ustawy, która wyodrębniałaby specjalistyczne domy dla osób z autyzmem i pozwalała przeznaczyć na nie konieczne, realne fundusze.
Stąd zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzone są prace legislacyjne nad wprowadzeniem nowej kategorii domów pomocy społecznej – dla niesamodzielnych osób z autyzmem, określonych w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  ?

Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w maju 2013r. wprowadzono nową kategorię domów pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

  1. Czy Ministerstwo zamierza podjąć działania zapewniające finansowanie z budżetu państwa części kosztów pobytu osób z autyzmem w domu pomocy społecznej?
  2. Jakie Ministerstwo planuje podjąć działania mające na celu pomoc osobom chorym na autyzm i ich rodzinom, uwzględniając specyfikę spektrum autystycznego?