Interpelacja do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nieprzestrzegania przez P