Informacje dotyczące nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012r wraz z niektórymi innymi ustawami, które zmieniają dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Poniżej prezentacja przedstawiające "nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" opracowana przez Sekretarza Stanu pana Stanisława Gawłowskiego.

plik: