Efekty reformy nauki i szkolnictwa wyższego

Pakiet ustaw reformujących naukę wszedł w życie w październiku 2010r. Reforma szkolnictwa wyższego obowiązuje od 1 października 2011, ale część jej zapisów weszła w życie dopiero 2012r.

Reforma mimo tak krótkiego czasu, przyniosła już pozytywne zauważalne efekty:

1. Karta praw studenta

2. Wzmocniona oferta finansowa dla utalentowanych studentów – poza stypendiami za wyniki i osiągnięcia naukowe – trzy nowe strumienie finansowe

3. Kredyt studencki bardziej dostępny

4. Uczelnia lepiej przygotowuje do zawodowego startu – lepiej dostosowana oferta studiów, uwzględniająca zapotrzebowanie rynku.

plik: