"Długotrwałe zyski i korzyści z Euro2012, czyli dlaczego możemy być EURO‐optymistami"