Bieżące sprawy

Założenia programu "Inwestycje Polskie"

Minister finansów Jacek Rostowski oraz minister skarbu Mikołaj Budzanowski omówili źródła finansowania propozycji przedstawionych przez premiera w tzw. II expose oraz przedstawili założenia programu „Inwestycje Polskie”.

Duże projekty infrastrukturalne, gwarancje dla małych i średnich przedsiębiorców oraz mechanizm działania programu „Inwestycje Polskie” - wyliczenia tych przedsięwzięć przedstawili ministrowie finansów i skarbu, Jacek Rostowski i Mikołaj Budzanowski. - Nasza wizja oparta jest na środkach z UE, aktywizacji aktywów spółek Skarbu Państwa, pieniądzach samorządowych oraz środkach sektora prywatnego i zagranicznego - zaznaczył minister Jacek Rostowski.

plik: 

Efekty reformy nauki i szkolnictwa wyższego

Pakiet ustaw reformujących naukę wszedł w życie w październiku 2010r. Reforma szkolnictwa wyższego obowiązuje od 1 października 2011, ale część jej zapisów weszła w życie dopiero 2012r.

Reforma mimo tak krótkiego czasu, przyniosła już pozytywne zauważalne efekty:

1. Karta praw studenta

2. Wzmocniona oferta finansowa dla utalentowanych studentów – poza stypendiami za wyniki i osiągnięcia naukowe – trzy nowe strumienie finansowe

3. Kredyt studencki bardziej dostępny

4. Uczelnia lepiej przygotowuje do zawodowego startu – lepiej dostosowana oferta studiów, uwzględniająca zapotrzebowanie rynku.

plik: 

Stan realizacji naważniejszych zadań z expose premiera Donalda Tuska

Poniżej publikujemy raport opracowany przez Centrum Informacyjne Rządu (CIR) dotyczący stanu realizacji
najważniejszych zadań z expose premiera Donalda Tuska na dzień 9 października 2012 r

Dobra organizacja polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Dobra organizacja Euro 2012.

Ustawy przyjęte przez rząd, które weszły w życie

    Wprowadzenie składki zdrowotnej dla rolników – 1 lutego 2012 r.
    Podwyższenie składki rentowej po stronie pracodawcy o 2 punkty proc. – 1 lutego 2012 r.
    Zmiana systemu waloryzacji emerytur i rent – 1 marca 2012 r.
    Uszczelnienie tzw. podatku belki – 31 marca 2012 r.
    Podatek od miedzi i srebra – 18 kwietnia 2012 r.
    Podwyżka 300 zł dla mundurowych– 1 lipca 2012 r.

Ustawy przyjęte przez rząd, które oczekują na wejście w życie

    Podwyższanie i zrównywanie wieku emerytalnego – 1 stycznia 2013 r.
    Zmiany w zakresie emerytur służb mundurowych – 1 stycznia 2013 r.

Projekty przyjęte przez rząd, znajdujące się w parlamencie

    Podwyższenie o 50 proc. ulgi prorodzinnej, likwidacja ulgi na Internet, zmiany w umowach autorskich.
    Zmiany w „becikowym”.
    Uchylenie dostępu do zawodów regulowanych.

Projekty przyjęte przez rząd

    Przyspieszenie postępowania sądowego

Projekty przed przyjęciem przez rząd (trwają prace)

    Ułatwienia w pozwoleniu na budowę
    Eksploatacja gazu łupkowego
    Zmiany dotyczące Funduszu Kościelnego
    Zmiany dotyczące rachunkowości dla rolników, zmiany w KRUS
    Zmiany dotyczące emerytur górniczych

plik: 

Parlamentarny Zespół Olimpijski

W dniu 26 lipca 2012r. został powołany Parlamentarny Zespół Olimpijski, który  m.in. będzie podejmował działania służące rozwojowi i promocji sportu, kultury fizycznej oraz wszelkiej aktywności ruchowej wraz ze wskazywaniem na konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących projektów ustaw i uchwał w powyższych sprawach.

plik: 

Strony